Navigering: Hem Konsult/Rådgivning

SMO - Konsult & Utbildning

Konsult/Rådgivning

SMO kan, med sin mångsidiga erfarenhet av både stora och små företag, erbjuda den hjälp som erfordras för att minimera riskerna i er verksamhet samt  tillse att verksamheten uppfyller de krav lagstiftningen ställer på ert företag.

Vår specialitet är brandfarlig vara men vi har även bred kunskap i övriga säkerhetsbefrämjande åtgärder.

Vi kan t ex hjälpa till med ansökningar gällande tillstånd, brandfarlig vara samt övriga myndighetskontakter som erfordras.

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar var och en för sitt systematiska brandskyddsarbete.

Vi hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet efter era behov. I arbetet ingår följande moment:

  • Brandskyddsorganisation
  • Brandskyddsregler
  • Inventering av brandskydd
  • Dokumentation på ritningar
  • Drift- och underhållsplaner
  • Kontrollronder
  • Checklistor
  • Brandskyddsredogörelse

Exempel på frågor som kan uppkomma:

Hur sköter jag mitt systematiska brandskyddsarbete?

Vilka krav ställs på mig som ansvarig?

Vad bör jag tänka på när Räddningstjänsten kommer på tillsyn?

Vilka krav ställs på föreståndare/biträdande föreståndare, brandfarlig vara?

Vilket krav ställs på mig som företagare avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO)?

Vilken utbildning behöver min personal?