Brandfarliga vätskor

Läs mer om föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Beroende på vilken mängd brandfarliga vätskor du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos kommunen för hanteringen. Läs mer om hantering och föreskrifter på MSB