SAFIR är en ekonomisk förening som är verksam i sydvästra Skåne sedan 1995, där ett antal företag ingår.

SAFIR har ett samarbetsavtal med ett antal företag, som kan bistå ett skadedrabbat företag i samband med en olycka. Bland dessa finns i företagsanpassade larmplaner hos Avarn.

Föreningen har tillgång till ett antal cisterner där det finns beredskap att kunna ta emot släckvatten eller andra produkter som behöver tas om hand.

Föreningen arrangerar också diverse olika utbildningar, som anpassas efter medlemsföretagen.